Het Scientology Symbool

HET SCIENTOLOGY SYMBOOL

In hetScientology Symbool staat de S voor Scientology.

De onderste driehoek wordt de ARC-driehoek genoemd (uitgesproken met de letters A, R, C); A voor affiniteit, R voor realiteit en C voor communicatie. Deze drie onderling afhankelijke factoren vormen tezamen begrip en worden uitgedrukt in de vorm van een driehoek. ARC is een fundamenteel principe van de Scientology religie.

De eerste hoek van de driehoek is affiniteit; dit is de mate van genegenheid of affectie voor iets of iemand. De tweede hoek is realiteit en dit is in wezen overeenstemming. De derde hoek is communicatie, gedefinieerd als de uitwisseling van ideeën tussen twee mensen.

Al deze drie dingen hebben een onderling verband. Zonder een mate van genegenheid en enige basis van overeenstemming is er geen communicatie. Zonder communicatie en enige gevoel van affiniteit of emotionele respons kan er geen realiteit zijn. Zonder enige basis van overeenstemming en communicatie kan er geen affiniteit zijn. En wanneer één hoek van deze driehoek verbeterd wordt, worden de andere twee hoeken evenzo verbeterd.

De bovenste driehoek is de KVC-driehoek. De punten zijn K voor kennis, V voor verantwoordelijkheid en C voor controle (beheersing). Net als de punten van de ARC-driehoek hebben deze punten een onderling verband. Wanneer één hoek van de KVC-driehoek omhoog gaat, gaan de andere twee ook omhoog. Dit symbool werd voor het eerst in 1952 gebruikt.